BIM - An Bord Iascaigh Mhara

Cothaíonn an Bord Iascaigh Mhara forbairt an tionscail bhia mara in Éirinn trí shaineolas teicniúil, tacaíocht ghnó, maoiniú, agus oiliúint a chur ar fáil agus cleachtas freagrach ó thaobh an chomhshaoil de a chur chun cinn.