Cultúr i nDún na nGall

Is iomaí gníomhaíocht chultúrtha ar féidir le cónaitheoirí agus le cuairteoirí araon triail a bhaint astu i gContae Dhún na nGall. Roghnaigh ón réimse iontach imeachtaí agus féilte ealaíon, oidhreachta nó teanga. Ligeann roinnt de na tionscadail duit páirt ghníomhach a ghlacadh sa Chultúr, nó díreach braith eispéireas agus bain taitneamh as na gníomhaíochtaí iomadúla a eagraíonn na heagraíochtaí agus na hionaid chultúrtha i ngach uile chuid den chontae ó cheann ceann na bliana.

Is áit é Dún na nGall a bhfuil traidisiún cultúrtha saibhir, ar leith ag baint leis. Tá clú agus cáil ar cheol traidisiúnta Dhún na nGall ar fud fad an domhain. Tá cultúr na Gaeltachta saibhir agus láidir sa chontae, agus is iomráiteach an traidisiún liteartha atá ag an gcontae freisin. Lena chois sin, tá oidhreacht shaibhir ag an gcontae ar féidir le cách rochtain uirthi, rud is léir ó na céadta láithreán staire agus oidhreachta taibhseacha a bhfuil an contae breac ballach leo. Tá saolréim ealaíon comhaimseartha bheoga ag teacht leis an méid seo, atá tagtha i réim le 30 bliain anuas agus ina dtáirgtear saothair ealaíne cheannródaíocha ar ardchaighdeán arís is arís eile.