• Cultúr i nDún na nGall

  Is iomaí gníomhaíocht chultúrtha ar féidir le cónaitheoirí agus le cuairteoirí araon triail a bhaint astu i gContae Dhún na nGall. Roghnaigh ón réimse iontach imeachtaí agus féilte ealaíon, oidhreachta nó teanga atá ar fáil nó glac páirt ghníomhach sa Chultúr féin.
 • Acmhainní Cultúrtha

  Cuireann Rannóg Seirbhísí Cultúrtha Chomhairle Contae Dhún na nGall, mar aon le roinnt gníomhaireachtaí eile, réimse acmhainní agus seirbhísí ar fáil don earnáil chultúrtha agus don phobal araon i nDún na nGall.
 • Ionaid agus Eagraíochtaí

  An mian leat fáil amach faoi na himeachtaí cultúrtha a bheidh ar siúl i gContae Dhún na nGall? Is iomaí ionad agus eagraíocht chultúrtha atá ann sa chontae a chuireann ar siúl imeachtaí éagsúla agus a eagraíonn gníomhaíochtaí ar mhaithe leis an bpobal.
 • Féilte

  Bíonn réimse leathan féilte fuinniúla, spreagúla, tarraingteacha ar siúl i nDún na nGall gach uile bhliain ag a léirítear scoth an chultúir, idir áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta.

I Fócas

Féile Ealaíon na hEaragaile

Dé Sathairn, an 12 Iúil go dtí Dé Sathairn, an 26 Iúil. 

Dhá sheachtain de scoth an cheoil, na hamharclannaíochta, na n-amharcealaíon, an scannáin, na litríochta, an tsorcais agus an charnabhail ar bhord farraige thiar thuaidh na hÉireann. 

Ba mhór ag Féile Ealaíon na hEaragaile tú a bheith i láthair chun spraoi a bhaint as na himeachtaí ar fad, nach ndéanfaidh tú dea...

Imeachtaí

Níl aon imeachtaí le haghaidh Deireadh Fómhair,2021.

Cliceáil anseo   Féach ar níos mó le haghaidh imeachtaí eile.