Cuideachta Forbartha Áitiúil Dhún na nGall

Cuideachta forbartha áitiúla neamhspleách is ea Cuideachta Forbartha Áitiúil Dhún na nGall, ar chuir Rialtas na hÉireann ar bun í. Is í atá freagrach as mórchláir maoinithe a sheachadadh, amhail an Clár Náisiúnta um Fhorbairt Tuaithe (LEADER). Feidhmíonn sí ar fud an chuid is mó de Chontae Dhún na nGall, seachas Inis Eoghain, áit a gcuireann Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain Teo. seirbhísí den sórt céanna ar fáil.