Údarás na Gaeltachta

Is é Údarás na Gaeltachta an t-údarás réigiúnach atá freagrach as forbairt gheilleagrach, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta. Spreagann an tÚdarás infheistíocht sa Ghaeltacht trí réimse dreasachtaí flaithiúla airgid agus neamhairgid do ghnóthais nua agus do ghnóthais atá ann cheana sa Ghaeltacht. Is é an sprioc foriomlán a chinntiú go dtiocfaidh an Ghaeilge slán mar phríomhtheanga cumarsáide na Gaeltachta agus go leanfar dá tabhairt ar aghaidh ó ghlúin go glúin.