Músaem Contae Dhún na nGall

An Bóthar Ard, Leitir Ceanainn 

Rianaítear i Músaem Contae Dhún na nGall stair Dhún na nGall ón gClochaois suas go dtí an fichiú haois. Reáchtáiltear sraith taispeántas sealadach agus clár imeachtaí bainteacha sa Mhúsaem ó cheann ceann na bliana.

Is féidir le leanaí agus le teaghlaigh Mála Droma na mBleachtairí, a cuireadh le chéile go speisialta, a glacadh ar iasacht nuair a bhaineann siad amach an músaem. Tugtar deis do chuairteoirí spíonadh a dhéanamh ar Chartlann Scannán an Iarthuaiscirt nó ar Chartlann Scannán agus Raidió Oileáin Dhún na nGall freisin. 

Breis eolais: Guthán: +353 (0)74 9124613

R-phost: museum@donegalcoco.ie 

suíomh gréasáin: http://www.donegalcoco.ie/culture/countymuseum/

Ar oscailt don phobal: Luan - Aoine 10.00 r.n. go 4.30 i.n., Satharn 1.00 i.n. - 4.30 i.n.