Ionad Iosas

DOIRE MHEATHÁN, MAGH

Clúdaíonn an Gairdín Ceilteach láithreán sé acra ar achar agus tá cruth oileán na hÉireann air. Tá rannán Eorpach ann a léiríonn an áit a ndearna naoimh Éireannacha soiscéalaíocht ón gcúigiú go dtí an dara haois déag. Tá ann sa ghairdín freisin macasamhail de chloch-chill Cholm Cille, mar aon le haireagal, atá déanta as burlaí tuí, agus atá faoi dhíon tuí, in ómós do Naomh Cannach. 

Suíomh gréasáin: www.celticprayergarden.com/iosas-centre