Páirc Ghort na Darach

DIMÉIN GHORT NA DARACH, RÁTH BHOTH

Is teach déin a théann siar go dtí an t-ochtú haois déag í Páirc Ghort na Darach, ar athchóiríodh a gairdíní agus a foirgneamh go córasach. Teach príobháideach Sir Gerry agus Bantiarna Heather Robinson is ea é Teach Pháirc Ghort na Darach agus ní bhíonn rochtain ag an bpobal air. Tá ann sna gairdíní, áfach, gairdín daingean foirmiúil, gairdín cistine, roinnt crann oidhreachta liostaithe (‘an Dáréag Aspal’ ina measc), neart fiadhúlra, binsí picnice, agus turais traenach ar iarnród caol atá 4 chiliméadar ar fad (Satharn agus Domhnach amháin).

Suíomh gréasáin:  www.oakfieldpark.com