Oideas Gael

Gleann Cholm Cille

Beidh Oideas Gael ag eagrú sraith ceardlann agus cúrsaí san Ealaíon, sa Cheol agus sa Cheardaíocht sna míonna amach romhainn.Cuireann an eagraíocht ranganna agus cúrsaí cultúrtha agus teanga ar fáil fosta. 

Reáchtálann Oideas Gael cúrsaí Gaeilge agus cultúrtha ó cheann ceann na bliana, chomh maith le himeachtaí ceoil agus cultúrtha. Eagraíonn an grúpa ceolchoirmeacha ceoil thraidisiúnta le linn an tsamhraidh. 

 

Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eolais le fáil ag: www.oideas-gael.com