Ionaid agus Eagraíochtaí

 • Craft & creativity

 • Ionad Dealbhóireachta Redmond Herrity

  Tá Redmond Herrity tar éis Éire agus an domhan a thaisteal ag cruthú saothair choimisiúnaithe, idir phríobháideach agus phoiblí. Is iomaí duais atá buaite aige in Éirinn, lena n-áirítear gradam dhealbhóir na bliana in 2009 ón Acadamh Ibeirneach Ríoga. Tá stiúideo oibre Redmond suite i Lios Mhuineacháin, Leitir Ceanainn.    Breis eolais:  www.redmondherrity.com
  Léigh a Thuilleadh
 • An Clachán – Gailearaí agus Ionad Ealaíon, Gaoth Dobhair

  Gaoth Dobhair  Is é seo an stiúideo agus gailearaí is eicléictí dá bhfuil ann i gCo. Dhún na nGall, ina bhfuil stiúideonna, spás gailearaí agus áit mhiondíoltóireachta - áit a bhfuil roinnt de na hearraí ealaíon agus ceardaíochta is fearr sa chontae ar fáil. Breis eolais: www.facebook.com 
  Léigh a Thuilleadh
 • Stiúideo agus Gailearaí Bre Smith

  Bóthar Neil T Blaney, Leitir Ceanainn  Tá réimse leathan saothair ealaíne agus cheardaíochta, bronntanas, agus déantán i Stiúideo agus Gailearaí Bre Smith, go leor acu a bhfuil téama Dhún na nGall ag baint leo, a bhí spreagtha ag carachtar fiáin, álainn an chontae.    Breis eolais: bresmith@eircom.net
  Léigh a Thuilleadh
 • Koko Designs

  Ráth Mealtain Stiúideo agus gailearaí is ea é seo ina bhfuil scáthláin lampa shaincheaptha, scaifeanna síoda, agus málaí tráthnóna, mar aon le rogha iomlán de dhearaí eile. Tá na píosaí síoda ar fad lámhphéinteáilte sa stiúideo i Ráth Mealtain, Co. Dhún na nGall.  Suíomh gréasáin:  www.kokodesigns.ie
  Léigh a Thuilleadh
 • Déantóirí Dearthóra Dhún na nGall

  Cuireann Déantóirí Dearthóra Dhún na nGall obair dearthóirí áitiúla agus ceardaithe chun cinn. Moltar do dhearthóirí agus do cheardaithe ar fud Dhún na nGall iarratas a dhéanamh ar bhallraíocht sa ghrúpa seo, a bhfuil pleananna uaillmhianacha aige i ndáil le hobair chruthaitheach agus ealaíonta a chur chun cinn san Iarthuaisceart.    Breis Eolais: www.donegaldesignermakers.com
  Léigh a Thuilleadh
 • Sráidbhaile Ceardaíochta Dhún na nGall, Baile Dhún na nGall

  Bóthar Bhéal Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall Áit le saothair ealaíne agus cheardaíochta chomhaimseartha a chur ar taispeáint is ea Sráidbhaile Ceardaíochta Dhún na nGall. Tá seacht gceardlann ann, ina bhfuil ealaíontóirí cumasacha a bhfuil sárchumas acu ina rogha meáin. Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eolais le fáil ag: www.donegalcraftvillage.com Bróisiúr Shráidbhaile Ceardaíochta Dhún na nGall
  Léigh a Thuilleadh
 • Cultural Attractions

 • Ionad Cuairteoirí Dhónail Uí Dhónaill

  AN CLOCHÁN LIATH R259Osclaíodh Ionad Cuairteoirí Dhónail Uí Dhónaill i mí na Bealtaine 2012, áit a thugtar léargas ginearálta ar shaol Dhónail Uí Dhónaill ó rugadh é i gCionn Caslach trína ghairm mar amhránaí idirnáisiúnta. Léirítear a shaol agus a ghairm bheatha le painéil taispeántais, físeáin agus taispeántas dá chuid gradam iomadúil agus earraí cuimhneacháin ar leith.  Uaireanta Oscailte: Aibreán - Meán Fómhair: Luan - Satharn: 10:00 r.n. – 6:00 i.n. & Domhnach: 11:00 r.n. – 6:00 i.n....
  Léigh a Thuilleadh
 • Iarnród Bhaile na Finne - An Mhuc Dhubh

  BAILE NA FINNEBain taitneamh as turas ar an t-aon iarnród caol amháin atá ag obair i gContae Dhún na nGall, trí radhairc mhórthaibhseacha na n-ardtailte cois Loch Finne ag bun Sliabh na hEacla. Ar an iarnród tá carráiste paisinéirí saincheaptha agus Ráilcharr 18 (ar iasacht ó Chumann Iarnróid Iar-Thuaisceart Éireann), ceann de na sé ráilcharr bunaidh ó Iarnród Contae Dhún na nGall ata fós ar coimeád. Suíomh gréasáin:  www.antraen.com
  Léigh a Thuilleadh
 • Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha

  Gleann Bheatha Cuimsíonn Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha 16,000 acra i gcroílár Sléibhte Dhoire Bheatha. I ndúlra fiáin dá leithéid seo tá cuid mhór plandaí agus ainmhithe suimiúla. Breis eolais www.glenveaghnationalpark.ie
  Léigh a Thuilleadh
 • Cultural venues

 • Ionad Ealaíon agus Cultúrtha na Mainistreach

  Bóthar Bhéal Átha Seanaidh Osclaíodh Ionad Ealaíon agus Cultúrtha na Mainistreach mar phictiúrlann ar an gcéad dul sa bhliain 1959 agus anois freastalaíonn sé ar phobail áitiúla Dheisceart agus Iarthar Dhún na nGall, Liatroma, Thuaisceart Shligigh, Fhear Manach agus Thír Eoghain le réimse saibhir amharclannaíochta, ceoil, grinn ar do bhoinn, damhsa, amharcealaíon, oideachais agus scannán.   Breis eolais ag: www.abbeycentre.ie
  Léigh a Thuilleadh
 • Ionad Ealaíon Bhalar

  An Phríomhshráid, Bealach Féich  Eagraíonn Ionad Ealaíon Bhalar clár an-ghníomhach imeachtaí de cheoltóirí agus d’ealaíontóirí ar camchuairt, agus óstálann siad breis is 100 taibhiú amharclannaíochta, ceoil agus grinn ar do bhoinn in aghaidh na bliana. Tá Grúpa Ealaíon Pobail Forbarthach Bhalar suite san fhoirgneamh chomh maith, ar grúpa ilghnéitheach ealaíon pobail é. Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eolais le fáil ag: www.balorartscentre.com
  Léigh a Thuilleadh
 • Ionad Cultúrtha Réigiúnach

  Bóthar an Phoirt, Leitir Ceanainn Cuirtear chun cinn san Ionad Cultúrtha Réigiúnach scoth na healaíne agus na nuálaíochta agus déantar gach iarracht na caighdeáin idirnáisiúnta is airde a chomhlíonadh ina chuid oibre.  Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eolais le fáil ag: www.regionalculturalcentre.com
  Léigh a Thuilleadh
 • Amharclann an Ghrianáin

  Bóthar an Phoirt, Leitir Ceanainn Tugann an Grianán deis do dhaoine áitiúla agus do chuairteoirí araon sult a bhaint as scoth na n-imeachtaí ealaíne agus siamsaíochta, idir áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear drámaíocht, seónna grinn ar do bhoinn, ceol, damhsa agus a thuilleadh nach iad. Bíonn Caifé an Ghrianáin ar oscailt ó Luan go Satharn.  Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eolais le fáil ag: www.angrianan.com  
  Léigh a Thuilleadh
 • Drama

 • Compántas Aisteoirí Leifir

  Leifear Grúpa amharclannaíochta amaitéarach is ea Compántas Aisteoirí Leifir, a eagraíonn roinnt léiriúchán ar ardchaighdeán gach bliain.   Breis eolais http://www.facebook.com/pages/Lifford-Players-Drama-Group/315315861850154
  Léigh a Thuilleadh
 • Aisteoirí Ghaoth Dobhair

  Gaoth Dobhair  Tá clú agus cáil ar Aisteoirí Ghaoth Dobhair ar fud na tíre. Léiríonn siad réimse maith de drámaí  i nGaeilge achan bliain agus tá ráchairt mór ar na léiriúcháin seo. Is iad an phríomh chompántas drámaíocht in iar-thuaisceart na tíre.  Grúpa aisteoirí iad Aisteoirí Ghaoth Dobhair a bunaíodh i Srath na Corcra, na Doirí Beaga 1932. Fuair an grúpa ardmholadh ó léirmheastóirí agus chuaigh siad chomh fada le Glaschú ag aisteoireacht. Leanann an grúpa ag aisteoireacht i gcónaí agus ...
  Léigh a Thuilleadh
 • Grúpa Ceoil agus Drámaíochta Leitir Ceanainn

  Leitir Ceanainn  Cuireadh Grúpa Ceoil agus Drámaíochta Leitir Ceanainn ar bun sa bhliain 1991 agus cuirtear na seónna ar fad ar ardán in Amharclann an Ghrianáin.    Suíomh gréasáin:http://www.lmdg.org/
  Léigh a Thuilleadh
 • Amharclann Óige Leitir Ceanainn

  Leitir Ceanainn  Is aidhm do Chompántas Amharclainne Óige Leitir Ceanainn deiseanna um aisteoireacht agus forbairt chruthaitheach phearsanta a sholáthar trí dhrámaíocht agus teicnící aisteoireachta. Tugtar léargas ar ghnéithe den drámaíocht ghairmiúil le ceardlanna agus taispeántais. Tá Amharclann Óige Leitir Ceanainn oiriúnach do dhaoine óga ó 14 go 21 bhliain d'aois.     Breis Eolais: www.angrianan.com
  Léigh a Thuilleadh
 • History & heritage

 • Teach an Chabháin Chorr

  BAILE AN DROICHID                                                                                             Baile dúchasach James Knox Polk, an 11ú Uachtarán ar Stáit Aontaithe Mheiriceá, ó 1845 go 1849, is ea an teach príobháideach seo a théann siar go dtí an seachtú haois déag. D’ith agus d’ól Rí Séamas II a sháith faoi chrann seiceamair ar fhaiche tosaigh an tí ar an 20 Aibreán 1689, tráth a raibh Léigear Dhoire ar bun. Mar thoradh ar an bhfáilte ghnaíúil a cuireadh roimh an Rí, níor dód...
  Léigh a Thuilleadh
 • Ionad Oidhreachta agus Oideachais Uladh Albanach – Éireannach Albanach, Móin Réidh, an Carraigín.

  Tá an bansa athchóirithe seo, a théann siar go dtí an naoú haois déag, suite ar thailte saibhre an Lagáin in oirthear Dhún na nGall.  Tá ann san ionad neart eolais faoi thraidisiúin agus faoi imeachtaí na nUladh Albanach / na nÉireannach Albanach.  Cuirtear faoi chaibidil ann téamaí amhail stair an Lagáin, eisimircigh san ochtú haois déag, na filí fíodóra, diaspóra Ultach Albanach agus na hUlaidh Albanacha sna Stáit Aontaithe.     Suíomh gréasáin:  monreagh-heritage-centre.com
  Léigh a Thuilleadh
 • Músaem Míleata an Dúin Riabhaigh

  An Dún Riabhach, Bun Cranncha  Tugtar míniú ar scéal ar leith an Dúin Riabhaigh agus déantar é a athchruthú le taispeántais bheoga, dhathannacha. Is saibhir an fiadhúlra atá le feiceáil thart ar an áit mhórthaibhseach nádúrtha a bhfuil an Dún Riabhach suite, roinnt de nach bhfeicfidh tú ach sa cheantar seo. Tugtar tuilleadh eolais ar an ábhar seo i dtaispeántas álainn faoin bhfiadhúlra i seanospidéal an dúin.    Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eolais le fáil ag: www.dunree.pro.ie
  Léigh a Thuilleadh
 • Loch Dearg

  Tá Oileán Phurgadóir Phádraig i Loch Dearg ina ionad oilithreachta le míle bliain anuas ar a laghad.  Bíonn an tOileán ar oscailt d’oilithrigh agus do chuairteoirí araon ó Mhí na Bealtaine go dtí Mí Dheireadh Fómhair gach bliain.  Tá réimse leathan oilithreachtaí agus turas spioradálta ar fáil.  Léirmhínítear scéal an Oileáin san Ionad Cuairteoirí agus Dídean Oilithreach ar an mórthír.  Tá sainaithint déanta ar Chosán Oilithreach Loch Dearg (a leanann an cosán ársa chuig Oileán Phurgadóir Phá...
  Léigh a Thuilleadh
 • Ionad Oidhreachta Ard an Rátha

  Ard an Rátha  Insítear in Ionad Oidhreachta Ard an Rátha scéal bhréidín Dhún na nGall, ó bhearradh na gcaorach go dtí déantús an éadaigh fhite. Caitear súil siar ar stair dhéanamh an bhréidín i gceantar Ard an Rátha i sean-ghrianghraif, i dtaispeántais agus i mionsamhlacha. Cuirtear i láthair i ngné chlosamhairc roinnt de na nithe is díol spéise atá ann sa cheantar sárscéimhe seo de Dhún na nGall.  Breis eolais ag: www.ardara.ie R-phost: eimear-bonner@hotmail.com
  Léigh a Thuilleadh
 • Ionad na Dolmaine

  CILL CHLUANADH Tugtar san ionad seo cuntas ar an gcromleac áitiúil, atá ina ‘séadchomhartha taifeadta’ atá faoi chosaint Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta (1930-2004). Tá roinnt faisnéise ar fáil freisin maidir le cúrsaí geolaíochta sa cheantar. Tá córas scagacháin ghiolcarnaí, córas téimh gheoiteirmigh, tuirbín gaoithe 20 cileavata agus grianphainéil ag an ionad. Uaireanta Oscailte: Luan – Aoine: 9:00 r.n. – 4:00 i.n. Suíomh gréasáin:  www.dolmencentre.com
  Léigh a Thuilleadh
 • Ionad Cois Locha

  DÚN LÚICHE Suite ar bhruach Loch Dhún Lúiche, tá Ionad Cois Locha bunaithe ar theach stairiúil Manus Ferry, fíodóir a raibh clú agus cáil air. I measc na nithe is díol spéise atá ann, tá taispeántas fíodóireachta, taispeántas closamhairc, áit súgartha eachtraíochta, ainmhithe feirme agus siúlóidí cois locha. Téigh ar bord ceann de na báid seanchais agus gheobhaidh tú radharc maith agat ar an Earagail agus ar eibhear Chró Nimhe, agus rachaidh tú thar shuíomh crannóige réamhstairiúla. Bíonn ime...
  Léigh a Thuilleadh
 • Teach John Mhicí Bán

  CARRAIG AIRT Tá an bailiúchán príobháideach seo de threalamh agus d’uirlisí feirmeoireachta ar taispeáint i gclós feirme an tí thraidisiúnta dhá stór seo. Is de bharr leagan amach an tí agus a bhfuil ann gur féidir leat saol na feirme sa 19ú agus san 20ú haois a bhrath amhail is dá mbeifeá ann. Uaireanta oscailte: Athraíonn siad, cuir glao orthu le seiceáil leo. Guthán:  +353 (0)87 251 5387
  Léigh a Thuilleadh
 • Teachín Biddy agus Joe

  AN CLOCHÁN Suite le taobh an bhóthair, léiríonn roinnt de na míreanna, de na daingneáin agus de na rothaí tí atá le feiceáil sa teachín macasamhla aon seomra seo saol na tuaithe. Tá baint ag cuid de na daonearraí seo le saol na ndaoine agus déantar tagairt dóibh i mbéaloideas Ghleann na Finne.   Breis eolais:  http://www.finnvalley.ie
  Léigh a Thuilleadh
 • Cartlann Contae Dhún na nGall

  IONAD NA dTRÍ ABHAINN, LEIFEAR Tá sé mar aidhm ag Cartlann Contae Dhún na nGall oidhreacht mhuintir Dhún na nGall a chaomhnú ar mhaithe lenár nglúin féin agus leis na glúinte atá le teacht trí oidhreacht dhoiciméadaithe Chontae Dhún na nGall a fháil agus a chaomhnú, agus trína chinntiú go mbíonn rochtain ag an bpobal ar an méid sin. I measc na gcartlann ar féidir breathnú orthu tá taifid Aontas Dhlí na mBocht/Thithe na mBocht (1840-1923), Comhairlí Ceantar Uirbeach agus Tuathcheantar (1899-go...
  Léigh a Thuilleadh
 • Ionad Oidhreachta Imeacht na nIarlaí

  RÁTH MAOLÁIN Tá an bataire seo ar cheann de na cosaintí Napoléon ar Loch Súilí ar thóg fórsaí na Breataine sa bhliain 1810 iad. Déanann an taispeántas ceiliúradh ar Imeacht na nIarlaí, arb é imeacht na Mórthaoiseach deireanach Éireannach, leithéidí Aodh Mór Ó Néill (Iarla Thír Eoghain) agus Ruairí Ó Domhnaill (Iarla Thír Chonaill), ar an 14 Meán Fómhair 1607. Déantar plé sa taispeántas freisin ar a raibh i ndán do na hiarlaí tar éis dóibh imeacht. Uaireanta Oscailte: Meitheamh – Lár Mheán Fóm...
  Léigh a Thuilleadh
 • Páirc Ghort na Darach

  DIMÉIN GHORT NA DARACH, RÁTH BHOTH Is teach déin a théann siar go dtí an t-ochtú haois déag í Páirc Ghort na Darach, ar athchóiríodh a gairdíní agus a foirgneamh go córasach. Teach príobháideach Sir Gerry agus Bantiarna Heather Robinson is ea é Teach Pháirc Ghort na Darach agus ní bhíonn rochtain ag an bpobal air. Tá ann sna gairdíní, áfach, gairdín daingean foirmiúil, gairdín cistine, roinnt crann oidhreachta liostaithe (‘an Dáréag Aspal’ ina measc), neart fiadhúlra, binsí picnice, agus tura...
  Léigh a Thuilleadh
 • Rothaí Uisce, Mainistir Eas Rua, Béal Átha Seanaidh

  Is iad na manaigh Chistéirseacha a bhunaigh Mainistir Eas Rua ag deireadh an 12ú haois.  Sa bhliain 1989, ghlac Iontaobhas Athchóirithe Mhuilte na Mainistreach seilbh ar na muilte agus ar na rothaí agus d'athchóirigh siad iad.  Tá fáil ar shiúlóidí chuig Carraig an Aifrinn agus Tobar Beannaithe Phádraig chomh maith.   Uaireanta Oscailte:  An Cháisc – Deireadh Fómhair: Domhnach: 11:00 r.n. – 6:00 i.n. Suíomh gréasáin: www.donegaldiasporaaward.ie
  Léigh a Thuilleadh
 • Caisleán Dhún na nGall

  BÓTHAR AN CHAISLEÁIN, BAILE DHÚN NA NGALL Tógtha ag an Taoiseach Ó Domhnaill sa chúigiú haois déag, bhí Aodh Ruadh Ó Domhnaill (1572-1602) ina chónaí i gCaisleán Dhún na nGall go dtí gur thug sé aghaidh ar an Spáinn sa bhliain 1601, tráth ar dódh go talamh é ionas nach mbeadh na fórsaí Sasanacha in ann seilbh a ghlacadh air. Rinne Sir Basil Brooke go leor athruithe ar Chaisleán Dhún na nGall sa seachtú haois déag. Tá an caisleán faoi throscán, agus tá rugaí Peirseacha agus taipéisí Francacha ...
  Léigh a Thuilleadh
 • Músaem Muirí Inis Eoghain

  Seanstáisiún an Gharda Chósta, an Caisleán Nua Déantar ceiliúradh ar oidhreacht mhuirí Dhún na nGall i Músaem Muirí Inis Eoghain. Pláinéadlann úrscothach is ea an tsaoráid seo chomh maith. Cuireann an gléas agus an cruinneachán dochreidte seo ar chumas cuairteoirí tuiscint a fháil ar an gcaoi a ndéanadh mairnéalaigh loingseoireacht de réir na réaltaí, agus is iomaí seó iontach réalteolaíochta agus solais a eagraítear ann chomh maith.    Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eolais le fáil...
  Léigh a Thuilleadh
 • Músaem Chonaill

  NA GLEANNTA Is ó Naomh Conaill Coal, a bhunaigh lonnaíocht mhainistreach ar Inis Caoil sa séú haois, a fuair an músaem seo a ainm. Tá ann sa mhúsaem bailiúchán maith de dhéantáin a bhfuil suntas staire áitiúla ag baint leo. Tá ann sa mhúsaem freisin taispeántas fairsing ar Chomhchoiste Iarnróid Chontae Dhún na nGall agus cuimhneacháin ar an tráth a ndearnadh ‘Dancing at Lughnasa’ a scannánú. Tá ann sa seomra léitheoireachta bailiúchán maith de thaifid staire áitiúla chomh maith.    Suíomh gr...
  Léigh a Thuilleadh
 • Cumann Staire Dhún na nGall

  Is é sprioc an Chumainn stair an chontae a thaifeadadh agus a chaomhnú. Ón mbliain 1946 i leith, tá suim úr spreagtha aige i Léann Dhún na nGall agus tá daoine tugtha le chéile aige ó thraidisiúin agus ó chúlraí éagsúla. I gcaitheamh na gnáthbhliana, déanann an Cumann an t-irisleabhar ‘the Donegal Annual’ a fhoilsiú, chomh maith le comórtas scoileanna, roinnt laethanta spraoi, seimineár, turas bus, roinnt léachtaí agus imeachtaí eile a eagrú. Breis eolais: http://www.donegalhistory.com
  Léigh a Thuilleadh
 • Ionad Cultúrtha Shliabh Liag

  TEILEANN Tá Sliabh Liag 589 méadar ar airde, rud a chiallaíonn go bhfuil sí ar cheann de na haillte cósta is airde san Eoraip. Tá an t-ionad cultúrtha suite ar an mbóthar chuig láthair amhairc Bhun Glas. Tá an t-ionad cultúrtha seo ina bhonn do chúrsaí/thurais/shiúlóidí oidhreachta agus seandálaíochta, do chnocadóireacht agus do cheardlanna seandálaíochta. Tá caifé ann chomh maith. Suíomh gréasáin:  http://www.sliabhleague.com
  Léigh a Thuilleadh
 • Teach Boicht Dhún Fionnachaidh

  Tá sé mar aidhm ag an Teach Boicht freastal ar riachtanais an phobail a bhíonn ag athrú i gcónaí, ach a bheith ina acmhainn luachmhar phobail freisin. Cuimsíonn an Teach Boicht siopa ceardaíochta, músaem agus caifé agus is rialta a óstáiltear taispeántais agus imeachtaí ann.    Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eolais le fáil ag: www.dunfanaghyworkhouse.ie  
  Léigh a Thuilleadh
 • Iostáin Lurgyvale

  CILL MHIC RÉANÁIN Iostán faoi dhíon tuí is ea Iostán Lurgyvale, a théann siar 150 bliain, agus ina bhfuil teallach oscailte agus urlár leac. Nuair a bhreithnítear ar na foirgnimh agus ar a bhfuil iontu, is léir an saol traidisiúnta agus an stíl mhaireachtála thraidisiúnta a bhí ag na daoine a raibh cónaí orthu anseo. Taispeántas beag d’uirlisí feirme. Is féidir le cuairteoirí dul ar shiúlóid taobh thiar den iostán ar chosáin a théann síos go dtí bruach coillteach an Lorgaigh. Eagraítear taisp...
  Léigh a Thuilleadh
 • Teach Volt

  AN DIAMANT, RÁTH BHOTH Tógadh Teach Volt sa bhliain 1732 do bhaintreacha sagart éagtha.  Cuirtear in iúl i gCuimhní Cinn na Suirbhéireachta Ordanáis (1835-1836) gur thug béaloideas áitiúil le fios ag an am gur tugadh ‘Volt House’ ar an teach i mBéarla mar gheall ar go gcuirtí manaigh sna boghtaí (‘Vaults’) ar a bhfuil an teach tógtha.  Tá ar taispeáint i gceann de sheomraí Theach Volt déantáin agus cartlanna áitiúla a bhfuil baint acu leis an bhfeirmeoireacht agus le modhanna maireachtála eil...
  Léigh a Thuilleadh
 • Sráidbhaile an Ghorta Mhóir, Dumhaigh

  OILEÁN NA DUMHCHA, INIS EOGHAIN Cuimsíonn an músaem allamuigh seo samplaí d’fhoirgnimh faoi dhíon tuí agus de stíleanna maireachtála traidisiúnta. I measc na nithe is díol spéise atá ann tá tórramh Éireannach, Halla de chuid an Oird Oráistigh, Teach Tionóil Preispitéireach, Carraig Aifrinn, Scoil Scairte, Díshealbhú agus Teach Sábháilte Poblachtach. Uaireanta Oscailte: Márta – Deireadh Fómhair: 10:00 r.n. – 5:30 i.n. Guthán:  +353 (0)74 937 8078 R-phost: info@doaghfaminevillage.com Suíomh gr...
  Léigh a Thuilleadh
 • Teach Gléibe

  Gartán, Mín an Lábáin  Áirítear sa bhailiúchán 300 pictiúr le mórealaíontóirí na 20ú aoise: Picasso agus Kokoshka chomh maith le healaíontóirí ó Éirinn agus ón Iodáil. Bíonn taispeántais ar siúl sa ghailearaí in aice leis. Taobh leis tá Teach Derek Hill, teach den stíl leasríochta (1828), suite i ngairdíní coille, maisithe le teicstílí William Morris, ealaín Ioslámach agus Seapánach, srl.   Suíomh gréasáin: www.heritageireland.ie/en/ga/AntIarthuaisceart/TeachagusGailearaiGleibe
  Léigh a Thuilleadh
 • An Seanteach Cúirte, an Diamant, Ráth Bhoth

  Bhí an teach cúirte agus príosún seo, a tógadh sa bhliain 1746, deartha ag an ailtire Michael Priestley. Is iomaí painéal taispeána agus taispeántas atá ann, ar a insítear scéalta faoi Napper Tandy, faoi John ‘Half Hanged’ McNaughten, faoi mhuintir Uí Dhomhnaill, agus faoi dhúnmharú Thiarna Liatroma. Is féidir cuairteanna ar an doinsiún bunaidh a eagrú ach é sin a iarraidh roimh ré. Suíomh gréasáin:  www.liffordoldcourthouse.com
  Léigh a Thuilleadh
 • Ionad Cuairteoirí na Seanbheairice, an Fál Carrach

  An Fál Carrach  Tá ar taispeáint san ionad cuairteoirí seo buantaispeántán maidir le stair agus le cultúr na hiar-bheairice seo de chuid Chonstáblacht Ríoga na hÉireann agus an Gharda Síochána. Léirítear teanga, cultúr, oidhreacht, stair agus cuimhní na stíle maireachtála a bhí ag ár sinsir. Tá caifé/beár fíona suite san ionad agus is rialta a eagraítear imeachtaí ceoil, ealaíne agus cultúrtha ann, mar aon le féile bhliantúil ealaíon agus cultúir.    Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eo...
  Léigh a Thuilleadh
 • Ionad Oidhreachta Cholm Cille

  GARTÁN Taispeántas léirmhínitheach is ea é seo maidir le Naomh Colm Cille, a chuimsíonn meirgí a dearadh go healaíonta, gloine dhaite, painéil mhaisithe, déantáin, éadaí dílse, agus léaráid céim ar chéim de phróiseas déanta lámhscríbhinní ársa. Tá fáil ar shiúlóidí dúlra ina theannta sin. Uaireanta Oscailte: Luan – Satharn: 10.30 r.n. - 5 i.n.; Domhnach: 1.30 i.n. - 5 i.n. Guthán:  +353 (0)74 913 7306R-phost: martinjegan@eircom.netSuíomh gréasáin:  www.colmcilleheritagecentre.ie
  Léigh a Thuilleadh
 • Ionad Oidhreachta Iarnróid Dhún na nGall

  BÓTHAR THÍR CHONAILL, BAILE DHÚN NA nGALL Suite in iarstáisiún traenach, cuimsítear san ionad oidhreachta seo taispeántais chlosamhairc, déantáin agus earraí cuimhneacháin iarnróid, cartlann grianghraf, iarnród mionsamhla, láthair phicnicí agus siopa earraí iarnróid. Lasmuigh den stáisiún tá cóiste 28, leantóir cairr iarnróid 5, innill ghluaiste díosail de chuid Ruston agus Bosca Comharthaí an Bhaile Nua arna n-athchóiriú. Suíomh gréasáin:  www.countydonegalrailway.com
  Léigh a Thuilleadh
 • Ionad Oidhreachta Isaac Butt

  An Clochán Beag, Bealach Féich  Insítear in Ionad Oidhreachta Isaac Butt scéal Isaac Butt agus tá ann taispeántas ar Stair Pharóiste Ghleann Fhinne freisin. Lena chois sin, tá taispeántas ar an gCóras Oideachais i nGleann Fhinne. Breis eolais: www.discoverireland.ie R-phost: chbonner@eircom.net
  Léigh a Thuilleadh
 • Ionad an Chairn

  DROIM AN MHAOIR, AN CAISLEÁN NUA Léirítear san ionad cuairteoirí seo turas staire ‘Éire trí na haoiseanna’ agus tá ann láthair taispeántais do stair na háite (grianghraif agus déantáin san áireamh), mar aon le gníomhaíochtaí ealaíon agus allamuigh. Féach an t-athrú atá tagtha ar thírdhreach na tuaithe le himeacht na mblianta. Suíomh gréasáin:  www.thecairncentre.com
  Léigh a Thuilleadh
 • Músaem Chumann Staire Dhún na nGall

  AN MHAINISTIR PHROINSIASACH, ROS NEAMHLACH Tá an bailiúchán eicléicteach seo i seomra sa Mhainistir Phroinsiasach agus cuimsíonn sé déantáin ón gClochaois, ón gCré-umhaois, ó Ré na bPéindlíthe, ón arm, ó cheol traidisiúnta, ó 1798, ó 1916 agus ó Chogadh na Saoirse. Tá ar taispeáint freisin saothair chloiche ó Mhainistir Eas Rua agus ancaire de chuid Armáid na Spáinne. Níorbh ann don bhailiúchán mar atá anois murach an dianobair a rinne Lucius Emerson, arbh é coimeádaí an mhúsaeim ar feadh 50 ...
  Léigh a Thuilleadh
 • Ionad Idirnáisiúnta Déanta Cairpéad agus Iascaireachta na gCeall Beag

  SEANMHONARCHA CAIRPÉID, NA CEALLA BEAGA Suite i bhfoirgneamh monarchan ‘Chairpéid Dhún na nGall’, tugtar san ionad muirí agus oidhreachta seo léargas an-spéisiúil ar stair na hiascaireachta i ndeisceart Dhún na nGall agus ar na cairpéid lámhsnaidhmthe iomráiteacha (atá le feiceáil in Áras an Uachtaráin, i bPálás Buckingham, agus sa Teach Bán). Tá an seol lámhsnaidhmthe is faide dá bhfuil ann san ionad freisin. Bain taitneamh as eispéireas teagmhálach closamhairc i gcábán stiúrach trálaeir agu...
  Léigh a Thuilleadh
 • Músaem Daon-Sráidbhaile an Athar McDyer

  GLEANN CHOLM CILLE Cuireadh an músaem daon-sráidbhaile ar bun sa bhliain 1967. Is é an tAthair James McDyer, a bhog go Gleann Cholm Cille sa bhliain 1951, a bhrúigh a bhunú chun cinn d’fhonn tionscail bhaile áitiúla a chur chun cinn agus áiseanna níos fearr a chur ar fáil sa pharóiste. Tógadh an Cláchán amhail is dá mba sráidbhaile é, agus atógadh teaghaisí ón 18ú, 19ú agus 20ú haois, mar aon le Teach Scoile Dooey ón 19ú haois mar chuid den togra. Tá ann i ngach foirgneamh déantáin agus taisp...
  Léigh a Thuilleadh
 • Páirc Ghort na Darach

  DIMÉIN GHORT NA DARACH, RÁTH BHOTH Is teach déin a théann siar go dtí an t-ochtú haois déag í Páirc Ghort na Darach, ar athchóiríodh a gairdíní agus a foirgneamh go córasach. Teach príobháideach Sir Gerry agus Bantiarna Heather Robinson is ea é Teach Pháirc Ghort na Darach agus ní bhíonn rochtain ag an bpobal air. Tá ann sna gairdíní, áfach, gairdín daingean foirmiúil, gairdín cistine, roinnt crann oidhreachta liostaithe (‘an Dáréag Aspal’ ina measc), neart fiadhúlra, binsí picnice, agus tura...
  Léigh a Thuilleadh
 • Ionad Oidhreachta Ard an Rátha

  Ard an Rátha  Insítear in Ionad Oidhreachta Ard an Rátha scéal bhréidín Dhún na nGall, ó bhearradh na gcaorach go dtí déantús an éadaigh fhite. Caitear súil siar ar stair dhéanamh an bhréidín i gceantar Ard an Rátha i sean-ghrianghraif, i dtaispeántais agus i mionsamhlacha. Cuirtear i láthair i ngné chlosamhairc roinnt de na nithe is díol spéise atá ann sa cheantar sárscéimhe seo de Dhún na nGall. Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eolais le fáil ag: eimear-bonner@hotmail.com
  Léigh a Thuilleadh
 • Músaem Contae Dhún na nGall

  An Bóthar Ard, Leitir Ceanainn  Rianaítear i Músaem Contae Dhún na nGall stair Dhún na nGall ón gClochaois suas go dtí an fichiú haois. Reáchtáiltear sraith taispeántas sealadach agus clár imeachtaí bainteacha sa Mhúsaem ó cheann ceann na bliana. Is féidir le leanaí agus le teaghlaigh Mála Droma na mBleachtairí, a cuireadh le chéile go speisialta, a glacadh ar iasacht nuair a bhaineann siad amach an músaem. Tugtar deis do chuairteoirí spíonadh a dhéanamh ar Chartlann Scannán an Iarthuaiscirt...
  Léigh a Thuilleadh
 • Ionad Iosas

  DOIRE MHEATHÁN, MAGH Clúdaíonn an Gairdín Ceilteach láithreán sé acra ar achar agus tá cruth oileán na hÉireann air. Tá rannán Eorpach ann a léiríonn an áit a ndearna naoimh Éireannacha soiscéalaíocht ón gcúigiú go dtí an dara haois déag. Tá ann sa ghairdín freisin macasamhail de chloch-chill Cholm Cille, mar aon le haireagal, atá déanta as burlaí tuí, agus atá faoi dhíon tuí, in ómós do Naomh Cannach.  Suíomh gréasáin: www.celticprayergarden.com/iosas-centre
  Léigh a Thuilleadh
 • Teach Mhicí Mhic Gabhann

  MACHAIRE RABHARTAIGH Suite i mbaile fearainn Dhoire Chonaire, is é Teach Mhicí Mhic Gabhann áit chónaithe Mhicí Mac Gabhann (1865-1948). D’fhág Micí Mac Gabhann an baile le cúpla punt a shaothrú. Fear áitiúil ba ea é, a chaith seal sa Lagán agus in Albain sular bhog sé go dtí na Stáit Aontaithe. Rinne Seán Ó hEocaidh (1913-2002), Coimisiún Béaloidis na hÉireann, scéal a shaoil a bhreacadh síos mar ‘Rotha Mór an tSaoil’. Is sampla iontach é an teach seo do stíl ailtireachta áitiúil Dhún na nGa...
  Léigh a Thuilleadh
 • Teanga

 • Údarás na Gaeltachta

  Tá an ghníomhaireacht Stáit seo freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta. Is é caomhnú agus neartú na Gaeilge mar theanga bheo le cois í a thabhairt don chéad ghlúin eile, an bunchuspóir atá le polasaí Údarás na Gaeltachta. Déanann an tÚdarás achan iarracht an cuspóir seo a bhaint amach trí fhorbairt fiontraíochta agus tionscnaimh chruthaithe fostaíochta a chothú agus a mhaoiniú, chomh maith le tacaíocht a thabhairt d’imeachtaí pobail, cultúrtha agus teang...
  Léigh a Thuilleadh
 • Ealaín na Gaeltachta

    Art na Gaeltachta Teo. Cuireadh Art na Gaeltachta ar bun le plean a chur i bhfeidhm ar mhaithe le cúrsaí ealaíne sa Ghaeltacht, le cabhrú le healaíontóirí, le heagraíochtaí ealaíon agus le tionscadail ealaíne, agus le hiad a spreagadh, d’fhonn na healaíona a FHORBAIRT agus gairmréimeanna nan-ealaíontóirí a chur chun cinn. Comhthionscnamh idir Údarás na Gaeltachta agus an Chomhairle Ealaíon is ea é. Breis Eolais: http://www.ealain.ie
  Léigh a Thuilleadh
 • Oideas Gael

  Gleann Cholm Cille Beidh Oideas Gael ag eagrú sraith ceardlann agus cúrsaí san Ealaíon, sa Cheol agus sa Cheardaíocht sna míonna amach romhainn.Cuireann an eagraíocht ranganna agus cúrsaí cultúrtha agus teanga ar fáil fosta.  Reáchtálann Oideas Gael cúrsaí Gaeilge agus cultúrtha ó cheann ceann na bliana, chomh maith le himeachtaí ceoil agus cultúrtha. Eagraíonn an grúpa ceolchoirmeacha ceoil thraidisiúnta le linn an tsamhraidh.    Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eolais le fáil ag: www...
  Léigh a Thuilleadh
 • Literature

 • Gailearaí Cavanacor

  Baile an Droichid, Leifear  Is don ealaín chomhaimseartha atá Gailearaí Cavanacor tiomnaithe. Is aidhm don ghailearaí an lucht féachana um ealaín chomhaimseartha a mhéadú agus taispeántar ann saothar ó ealaíontóirí náisiúnta agus idirnáisiúnta, idir nua agus seanbhunaithe.    Suíomh gréasáin:www.cavanacorgallery.ie
  Léigh a Thuilleadh
 • Dánlann Ross Fine Art

  Ráth Mealtain Dánlann i Ráth Mealtain, Contae Dhún na nGall is ea Ross Fine Art, a dhéanann sainfheidhmiú ar an ealaín chomhaimseartha Éireannach, mar aon le rogha ealaíontóirí nach as Éirinn dóibh. Is féidir saothair ón mbuanbhailiúchán a fheiceáil in dhá cheann de na seomraí ar a laghad fiú nuair a bhíonn seónna eile ar siúl sa dánlann.   Breis eolais: http://www.rossfineart.ie
  Léigh a Thuilleadh
 • Ceardlann Amharcealaíne agus Meán

  Gort go Gort an Choirce / Gort an Choirce Tionscnamh treoraithe ag ealaíontóirí is ea Cló a éascaíonn malartú cruthaitheach idir ealaíontóirí ar fud an domhain agus sa Ghaeltacht. Is ceardlann ealaíne agus meán é Cló ina dtugtar le chéile foirmeacha traidisiúnta déanta priontaí agus na meáin amhairc chomhaimseartha.Éascaíonn Cló d’ealaíontóirí agus do ghrúpaí saothair bhunaidh a chruthú is féidir a chur ar taispeáint, a úsáid mar dhoiciméadacht, nó a chraoladh. Foilsíonn Cló eagráin theorant...
  Léigh a Thuilleadh
 • The Glebe Gallery

  Gartán, Mín an Lábáin  Áirítear sa bhailiúchán 300 pictiúr le mórealaíontóirí na 20ú aoise: Picasso agus Kokoshka chomh maith le healaíontóirí ó Éirinn agus ón Iodáil. Bíonn taispeántais ar siúl sa ghailearaí in aice leis. Taobh leis tá Teach Derek Hill, teach den stíl leasríochta (1828), suite i ngairdíní coille, maisithe le teicstílí William Morris textiles, ealaín Ioslámach agus Seapánach, srl.    http://www.heritageireland.ie/en/North-West/GlebeHouseandGallery/
  Léigh a Thuilleadh
 • North West Words

  Is é North West Words ionad na scríbhneoirí i nDún na nGall. Bíonn oícheanta filíochta le léamha ó scríbhneoirí den uile chineál - náisiúnta agus áitiúil. Is aidhm do North West words scríbhneoirí agus scríbhneoireacht san Iar-Thuaisceart a spreagadh, i mBéarla agus i nGaeilge. Ritheann an grúpa Duais Filíochta Uachtarlanna Dhún na nGall.    Breis eolais www.facebook.com/pages/North-West-Words/114542588559059
  Léigh a Thuilleadh
 • Gailearaí Dixon

  Toraigh  Tá clú agus cáil ar Scoil Phéintéireacht Thoraí agus sa lá atá inniu ann bíonn naonúr ag péinteáil. Tá na céadta i ndiaidh cuairt a thabhairt ar Dhánlann James Dixon, a osclaíodh i 1992.  Bhí James Dixon, duine ar spreag Derek Hill é agus a bhfuil clú agus cáil air mar phéintéir, ina chónaí sa ghailearaí ar Thoraigh tráth. Tá na mílte cuairteoirí tar éis cuairt a thabhairt ar Ghailearaí James Dixon ó osclaíodh don phobal é sa bhliain 1992.    Breis eolais: http://www.oileanthorai.com...
  Léigh a Thuilleadh
 • Stiúideo Ealaíona Bond With

  22 An Crochta, Leitir Ceanainn  Oibríonn Lisa Bond as Dún na nGall le meáin éagsúla chun pictiúir a chruthú ina bhfuil fuinneamh, dúthracht, uigeacht agus codarsnacht. Is féidir na pictiúir aici an lucht féachana a spreagadh chun a n-insint féin a cheapadh agus bíonn gach saothar pearsanta ann féin.     Sonraí Breise TBC
  Léigh a Thuilleadh
 • Amharcealaíona

  An Gailearaí, Gaoth Dobhair  Is gailearaí proifisiúnta é 'An Gailearaí'. Cuirtear dearcealaín chomhaimseartha den chéad scoth ar taispeántas don phobal. Mar pháirt dár gclár taispeántais bliantúil, cuirimid deiseanna agus tacaíocht ar fáil chun cuidiú le healaíontóirí a gcuid saothar a chur i gcrích agus a chur ar taispeántas.  Is gailearaí gairmiúil é An Gailearaí atá suite i nGaeltacht Dún na nGall. Taispeántar ann amharcealaín chomhaimseartha. Tugann An Gailearaí deiseanna agus tacaíocht d...
  Léigh a Thuilleadh
 • Gailearaí na sráide

  Gleann Cholm CilleAr oscailt Iúil agus Lúnasa. Taispeántas gach lá - olaphictiúir mara le Kenneth King a léiríonn loingeas, tithe solais agus radhairc chósta in Iar-Dheisceart Dún na nGall.Gailearaí ar oscailt ar iarratas ar feadh na bliana.Breis Eolais: www.king-studio.com
  Léigh a Thuilleadh
 • Artlink, Bun Chranncha

  An Dún Riabhach , Bun Cranncha  Is é misean Artlink ná ealaíontóirí a nascadh leis an phobal agus an pobal a nascadh le healaín, trí thionscadail nuálaíocha ealaíona a cheapadh agus a sholáthar, le taispeántais, ealaín phoiblí agus tionscadail phobail. Tacaíonn sé le healaíontóirí nua gairmiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta, trí dheiseanna a chruthú inar féidir le healaíontóirí a gcruthaitheacht agus a gcleachtas ealaíona a fhorbairt.     Breis eolais: www.artlink.ie
  Léigh a Thuilleadh
 • Gailearaí Man-made Images

  Moin SéarlasAn chéad agus an t-aon ghailearaí tráchtála in Éirinn atá tiomnaithe um ealaín nua-aoiseach grianghrafadóireachta. Breis Eolais: http://www.man-madeimages.eu
  Léigh a Thuilleadh
 • Comhar Ealaíona Cuisle

  An Ghaeltacht  Meascra ealaíontóirí agus ceardaithe é Cuisle, agus iad ag cónaí agus ag obair i nGaeltacht Dún na nGall. As a gcúlra agus a gcultúir tagann meascra andúchasach agus traidisiúnta le chéile sa ghrúpa sainiúil seo.     Breis eolais:  http://www.cuisle.net/
  Léigh a Thuilleadh
 • Music

 • Comhpháirtíocht Oideachais Cheoil Dhún na nGall

  Leitir Ceanainn  Cuireann Comhpháirtíocht Oideachais Cheoil Dhún na nGall teagasc gutha agus uirlise i neart seánraí ceoil éagsúla ar fáil in ionaid atá suite ar fud fad Chontae Dhún na nGall. Tá baint ag an eagraíocht le Ceolfhoireann Óige Dhún na nGall, le Ceolfhoireann Théadach na nÓg, le Ceolfhoireann Aireagail Dhún na nGall, le Cór Óige Dhún na nGall, le Cóir Sóisearacha Dhún na nGall, le Ceolfhoireann Eitre na hEaragaile, leis an mBanna Ceolchoirme Sóisearach, le First Blow, le hAmhrána...
  Léigh a Thuilleadh
 • An Cabaret Craiceáilte, Gaoth Dobhair

  Teach Hiúdaí Beag, Gaoth Dobhair Tugann an Cabaret Craiceáilte ardán do cheol comhaimseartha i nGaeilge. Bíonn ceoltóirí mór le rá ag seinm gach cineál ceol - rapcheol, snagcheol, ceol domhanda, reigé, ceol traidisiúnta, rac-cheol agus go leor eile. Bíonn scoth an cheoil (ceol traidisiúnta, rapcheol, func, rac-cheol, ceol sean-nós, srl.) le cloisteáil ag an gCabaret míosúil a bhíonn ar siúl i dTigh Hudaí Bhig i nGaoth Dobhair. Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eolais le fáil ag: http:/...
  Léigh a Thuilleadh
 • Cumann Ceoil Aireagail Dhún na nGall

  Leitir Ceanainn  Eagraíocht neamhbhrabúis is ea Cumann Ceoil Aireagail Dhún na nGall a bhfuil sé mar aidhm aici sraith bhliantúil ceolchoirmeacha ceoil aireagail a eagrú i nDún na nGall. Tá méadú tagtha ar na ceolchoirmeacha gach uile bhliain, agus ar líon na ndaoine a fhreastalaíonn orthu.   Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eolais le fáil ag:  www.donegalchambermusic.blogspot.com
  Léigh a Thuilleadh
 • Seisiún ceoil thraidisiúnta i dtithe tábhairne agus in ionaid i gContae Dhún na nGall

  Seisiún ceoil thraidisiúnta i dtithe tábhairne agus in ionaid i gContae Dhún na nGall   Is gnách a thosaíonn seisiúin ag thart ar 9.30 i.n., nó tar éis do roinnt ceoltóirí teacht le chéile. ·         Baile Dhún na nGall - "Scotsman's" - gach lá ·         An Bun Beag - “Teach Hiúdaí Beag” - Luan ·         An Clochán Liath - "Beedy's" - Máirt ·         Dún Lúiche - Ionad Dhún Lúiche - Máirt ·         Gort an Choirce- "Teach Billie" - Máirt ·         Leitir Ceanainn - "The Cottage" ...
  Léigh a Thuilleadh
 • Ceol na Coille - Scoil Ceoil Thraidisiúnta Éireannaigh

  Leitir Ceanainn  Tá Ceol na Coille dírithe ar cheol Éireannach a chur ar fáil do theaghlaigh agus deis a thabhairt do dhaltaí foghlaim agus seinm i socruithe éagsúla, idir fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil, i dtimpeallacht spraíúil, shuaimhneach, fháilteach.   Breis eolais: www.ceolnacoille.ie
  Léigh a Thuilleadh
 • Áislann Chill Charthaigh

  Cill Charthaigh Tá ann in Áislann Chill Charthaigh taispeántais atá bunaithe ar stair Iardheisceart Dhún na nGall agus óstáiltear imeachtaí ealaíne agus cultúrtha ann go minic. Is í an t-ionad í freisin ina mbíonn an tsraith ceolchoirmeacha ceoil thraidisiúnta iomráiteach Ceol na gConallach “The Donegal Sessions” ar siúl, ar ceolchoirmeacha iad a eagraítear i rith an tsamhraidh.   Breis eolais: www.aislann.ie
  Léigh a Thuilleadh
 • Tionscnamh Lugh - Imeachtaí

  Gaoth Dobhair  Cuireadh Tionscnamh Lugh ar bun in 1993 leis an cheol traidisiúnta a chur chun cinn sa Ghaeltacht. Bíonn clár iomlán ceoil á reáchtáil ag Tionscnamh Lugh idir Trad Tráthnóna agus ceolchoirmeacha agus táimid fíorbhuíoch daoibhse uilig a tháinig chuig na h-imeachtaí go dtí seo.  Cuireann Tionscnamh Lugh ceol traidisiúnta Éireannach chun cinn i nGaeltacht Dhún na nGall. Eagraítear mar chuid den tionscnamh clár leantach ceolchoirmeacha gach bliain, mar aon le sraith seisiún ceoil t...
  Léigh a Thuilleadh